Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  Ocena: wyróżniająca
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauk o Żywności
  Ocena: brak danych

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/